Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Warunki gwarancji:

1)       Umowa gwarancyjna pomiędzy nabywcą baterii, a sprzedawcą zawierana jest na okres 12 miesięcy liczony od dnia sprzedaży.

2)       W okresie obowiązywania gwarancji sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie do 14 dni.

3)       Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwą baterię do punktu serwisowego sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną albo innym dowodem zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu gwarancyjnie naprawionej baterii na własny koszt.

4)       Baterie posiadają naklejkę gwarancyjną, której uszkodzenie powoduje utratę gwarancji.

5)       Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji baterii, naturalnego zużycia baterii oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do korzystania z baterii zgodnie z załączonymi do niniejszej gwarancji zasadami użytkowania baterii.

6)       Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku samowolnych napraw i przeróbek.

7)       Naprawy gwarancyjne są realizowane w siedzibie firmy Lupo sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań

8)       Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego związanych z niezgodnością towaru z umową sprzedaży.

9)       W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny.

Do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.